Potřebné doklady

Odhadovaná doba čtení: 3 min.

Cestovní doklady

Kypr je rozdělený na dvě části - na Kyperskou republiku v jižní části ostrova a na Severokyperskou tureckou republiku na severu ostrova. Jižní část spadá do EU, k jeho návštěvě proto stačí občanovi České republiky platný občanský průkaz. Platnými cestovními doklady jsou kromě občanského průkazu také diplomatický pas, služební pas, cestovní pas, námořnická knížka a cestovní průkaz. Při pobytu na Kypru kratším 3 měsíců není třeba vízum. Občan ČR může jako doklad použít i platný občanský průkaz, musí být ale vydaný po roce 2001, aby měl zvláštní čtecí zónu. Nedoporučuje se však, aby občan ČR mladší 15 let, cestující s rodičem, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě zápisu v občanském průkaze rodičů.

Ke vstupu na území Kyperské republiky slouží dvě mezinárodní letiště v Larnace a Pafosu (pro charterové lety) a přístavy v Limassolu a Larnace. Vstup na území Kypru přes letiště a přístavy na území nekontrolovaném vládou (tj. území tzv."Severokyperské turecké republiky") je považován za nelegální.

Občané nečlenských států musí mít před vstupem na Kypr pracovní povolení. Občané mnoha evropských zemí, které nejsou členy EU, nemusí pro vstup do Kyperské republiky žádat o vízum, pokud jejich pobyt nepřesáhne dobu 3 měsíců.

Vstup do severní části Kypru

Turisté, kteří vstoupí na území Kyperské republiky legálně, mohou cestovat na sever prostřednictvím legálních přechodů. Na přechodech z jižní do severní části se mohou turisté prokazovat cestovním pasem nebo pouze národním občanským průkazem. Severokyperská strana doposud vyžadovala vyplnění žádosti o vízum, na jehož základě vystavila příslušný dokument. Nepororučuje se pobyt na okupovaných územích přes noc. Orgány Kyperské republiky mohou při návratu na území kontrolovaná vládou požadovat předložení letenky jako důkazu, že občan vstoupil na Kypr legálně. Turistům, kteří by vstoupili na Kypr přes okupovaná území hrozí, že jim přechod na území kontrolovaná vládou nebude umožněn.

V současné době je v provozu 6 přechodů - Ledra Street, Ledra Palace (pouze pro pěší), Agios Dometios (pouze automobil), Pyla/Pergamos, Vryssoules/Deryneia/AgiosNicolaos, Astromeritis/Zodia. Předpokládá se otevření dalších přechodů.

S ohledem na skutečnost, že tzv. "Severokyperskou tureckou republiku" kromě Turecka nikdo mezinárodně neuznává, může být konzulární pomoc turistům pobývajícím v severní části ostrova poskytována pouze v omezeném rozsahu.

Ztráta cestovního dokladu

Ztaríte-li cestovní doklad, je třeba získat náhradní na českém zastupitelském úřadu. Proto se doporučuje mít s sebou fotokopii dvoustrany pasu s osobními údaji. Vhodné je mít i kopie dokladů o pojištění, kopie nebo čísla kreditních karet i telefonní číslo banky pro jejich případné zablokování.

Zastupitelské úřady:

Kyperská ambasáda pro Českou republiku je na adrese Pod Hradbami 9, Praha 6, tel. 224 316 833, 224 319 961, fax 224 317 529, úřední hodiny po-pá 08.00 - 15.30. Slováci najdou kyperskou ambasádu ve Vídni na adrese Parking 20, A-1010 Vídeň, tel. 00431/513 06 30-1, fax 513 06 32. Česká ambasáda na Kypru je na adrese 48 Arsinois Str., Acropolis, P.O. Box 5202, 1307 Nicosia, tel. 00357-22/421118, 314058, fax 00357-22/421059.

Honorární konzulát České republiky je také ve městě Limassolu na adrese 25B, Constantinou Paleologou Str., Limassol 3095, tel. 0035725/343111, fax 0035725/345834. Slovenskou ambasádu najdete na adrese 4 Kalamatas Str., Nicosia, tel. 00357/2/31 16 83, 31 16 81, fax 31 17 15.

Čtěte také: Ochrana proti slunci