Kypr - ostrov dvou tváří

Odhadovaná doba čtení: 4 min.

Kypr: ostrov dvou tváří - řecká i turecká část

Naše novinka Vás zavede na malebný z historického hlediska velice zajímavý ostrov Kypr. Připravili jsme pro Vás velice podrobný zájezd za památkami, kulturou a přírodou tohoto pěkného ostrova s návštěvou obou částí řecké i turecké. Ubytování: hotel, stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (út): Přílet na Kypr, transfer do hotelu, ubytování.

2.den (st): HRAD KOLOSSI - postavený ve 13. století za vlády rytířů sv. Jana. Přejezd do starověkého KOURIONU - prohlídka nejkrásněji položeného kyperského antického naleziště z pozdně římských dob (historický areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apolóna). Zastávka s možností koupání na nejkrásnější a nejbájnější pláži na Kypru - PETRA TOU ROMIOU, kde se dle pověsti zrodila z mořské pěny Afrodita, bohyně lásky a krásy. PAFOS – rozsáhlý archeologický park, zařazený díky svým historickým památkám na seznam světového dědictví UNESCO (slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky králů).

3.den (čt): LARNAKA – prohlídka kostela svatého Lazara, přímořská promenáda. Mešita HALA SULTAN TEKKE – jedno z nejdůležitějších islámských poutních míst na Kypru, nacházející se na břehu solného jezera v datlovém a cypřišovém háji. CHOIROKOITIA – návštěva fascinujícího neolitického osídlení, které je zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Zastávka ve vesničce LEFKARA, proslulé výrobou nádherných krajek.

4.den (pá): Hlavní město – NIKÓSIE - poslední rozdělené město na světě. Prohlídka Kyperského muzea (nejlepší sbírka archeologických nálezů z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác. Pěší přechod přes hranici do turecké části Nikósie s památkami na tureckou nadvládu – orientální Büyük Han (Velký hostinec), zajímavá mešita Selimiye, která vznikla přebudováním katedrály, městské tržiště.

5.den (so): Výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA – návštěva „města duchů“, které patřilo mezi nejbohatší na světě. Prohlídka Citadely, kam William Shakespeare situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Lala Mustafa Paşa, postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974. Přejezd do starověké SALAMIS k prohlídce působivého antického královského města (římské divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky). Zastávka u kláštera SV. BARNABÁŠE – nyní slouží jako archeologické muzeum.

6.den (ne): Volný den, možnost koupání.

7.den (po): Výlet na nejzajímavější místa ostrova do severní turecké části Kypru. SV. HILARION – romanticky situovaný pohádkový hrad, který inspiroval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. Přejezd do KYRENIE - prohlídka malebného přístavu a hradu, kde hlavní atrakcí je nejstarší dřevěný vrak lodi, který kdy byl z vod Kypru vyzdvižen. Zastávka v BELLAPAIS – překrásný augustinský klášter, pověstný „Strom zahálky“.

8.den (út): Celodenní výlet romantickou krajinou do pohoří TROODOS. Zastávka v malebné vesničce LANIA, proslavené výrobou tradičního kyperského vína Commandaria. KLÁŠTER KYKKOS – prohlídka nejbohatšího a neslavnějšího z kyperských klášterů. Přejezd na horu THRONI – překrásný výhled do okolí, moderní křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III. Návštěva vesničky Pedoulas s KOSTELEM ARCHANDĚLA MICHAELA, který je díky překrásným freskám zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

9.den (st): Odlet do Prahy.

Kypr - ostrov dvou tváří: Dotázat se na podrobnosti zájezdu nebo zájezd předběžně rezervovat

Cena obsahuje

  • leteckou dopravu vč. tax ve výši 2600 Kč
  • dopravu busem či mikrobusem na výlety
  • průvodce
  • pojištění léčebných výloh a storna
  • 8x ubytování v hotelu
  • 8x polopenzi

Fakultativní výlety

  • pojištění vyššího storna - 250 Kč/os.

Termíny a ceny

25.9.-3.10.2012 / 9 dní / 25 990 Kč

Při objednání do 15.2. poskytuje pořádající CK Mayer Crocus poskytuje slevu 400,- Kč pro nového a 600,- Kč pro stálého klienta. Při zakoupení zájezdu přes tyto stránky obdržíte navíc bonus ve výši až 500,- Kč.

Kypr - ostrov dvou tváří: Dotázat se na podrobnosti zájezdu nebo zájezd předběžně rezervovat